DOBROVOĽNÉ TESTOVANIE NA OCHORENIE COVID-19 V OBCI ZÁZRIVÁ

Obec Zázrivá, z dôvodu vládou zavedeného covid automatu, kedy od 08.02.2021 sa občania, ktorí sú zamestnaní a za prácou cestujú, sa musia preukázať potvrdením o negatívnom teste nie starším ako 7 dní, oznamuje svojim občanom, že v obci Zázrivá bude zriadené jedno odberové miesto. Odberové miesto zriadené nasledovne: Dňa 06.03.2021 (SOBOTA) v budove kultúrneho domu v čase od 8:00 do 19:30 s prestávkou od 12:00 do 13:00 hod a 16:30 do 17:00 hod..

Z dôvodu skrátenia času čakania na odber, obec Zázrivá využije online rezervačný systém.

V prípade, že potrebujete pomôcť s registráciou volajte: Mgr. Karol Karcol 0908 941 052. Ďakujeme za Vaše porozumenie.

Rezervačný systémRegistrácia je prístupná do piatku (05.03.2021) obeda 12:00 hod. – Zaregistrovať sa môže iba osoba (nad 15 rokov), ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný v obci Zázrivá.
Každá takáto osoba má nárok na jeden termín.
– Vyberte si prosím čas kedy sa chcete otestovať.
– Nižšie potom vyplňte požadované údaje.

Žiadame, aby sa testovania zúčastnili hlavne tí občania, ktorí pre povahu svojej práce musia cestovať a potvrdenie o negatívnom teste od nich žiada zamestnávateľ.

Nasledovné časy odberov (sobota 06.03.2021) rezervácie nie je možné zarezervovať z dôvodov:
– od 12:00 do 13:00 hod. (obedná prestávka)
– od 16:30 do 17:00 hod. (prestávka)
– od 18:00 do 19:30 hod. (testovanie neregistrovaných účastníkov)
.

Na vybrané odberné miesto a na vybraný termín prichádzajte presne. Nie s predstihom, nie s oneskorením. Cieľom je vyhnúť sa čakaniu a zhromažďovaniu ľudí na miestach odberu. Prineste si so sebou občiansky preukaz.

Na konci potvrďte Súhlas s obchodnými podmienkami zaškrtnutím. Osobné údaje uvedené vo formulári budú uchovávané len pre potreby komunikácie a zaslania potvrdenia o rezervácii pre testovanie na COVID 19. Osobné údaje budú uchovávané po dobu 30 dní. Osobné údaje budú sprístupnené spoločnosti Creative Web, s.r.o., Trnavské mýto 1, Bratislava, ktorá prevádzkuje rezervačný systém. Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín. Právnym základom spracovania osobných údajov je pre plnenie úloh vo verejnom záujme v zmysle čl. 6 ods. 1/e Nariadenia EÚ (GDPR) a §13 ods. 1/e Zákona 18/2018 Z. z. a aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby v zmysle čl.6 ods. 1/d Nariadenia EÚ (GDPR) a §13 ods. 1/d Zákona 18/2018 Z. z. Kontakt na zodpovednú osobu zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej stránke www.zazriva.com.

 

Poučenie pre osoby s pozitívnym výsledkom vyšetrenia a osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti:

Musíte zostať v DOMÁCEJ IZOLÁCII a aj ostatní členovia spoločnej domácnosti v KARANTÉNE minimálne 14 dní (aj keď boli testovaní ako negatívni). • Informujte o pozitivite Vášho všeobecného lekára (v prípade detí všeobecného lekára pre deti a dorast), alebo lekára miestne príslušného VUC, ak Váš lekár nie je k dispozícii. • Už pri miernych klinických príznakoch bezodkladne telefonicky kontaktujte svojho príslušného všeobecného lekára, dohodnite sa na ďalšom postupe a dodržujte jeho pokyny, najmä ohľadom liečby.

 • Ak máte závažné príznaky: opakované vzostupy teploty nad 39 st. C, ťažkosti s dýchaním, tlak alebo bolesť na hrudníku, volajte záchrannú zdravotnú službu – č. 155.
 • Informujte o svojej pozitivite všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte 2 dni pred odberom výteru z nosohltana (alebo pre začiatkom klinických príznakov, ak tieto vznikli ešte pred odberom). Všetky kontakty musia ostať v karanténe (aj v prípade negatívneho výsledku v čase práve prebiehajúceho testovania) 14 dní od kontaktu s Vami. Za úzky kontakt sa považuje osobný kontakt dlhší ako 15 minút vo vnútornom priestore a bez ochrany horných dýchacích ciest.
 • Vaša domáca izolácia trvá minimálne 14 dní od odberu na COVID-19, pokiaľ sa v posledných troch dňoch tejto doby nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia (teplota, kašeľ, dýchavičnosť, strata čuchu, strata chuti….). O konečnej dĺžke karantény rozhodne Váš všeobecný lekár.
 • Karanténa osôb žijúcich s Vami v spoločnej domácnosti trvá po celú dobu Vašej izolácie. (Odporúčame im prihlásiť sa na testovanie prostredníctvom web-stránky korona.gov.sk link: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php, najskôr na 8. deň od kontaktu s Vami. Aj v prípade negatívneho výsledku však ostávajú v karanténe počas celej doby Vašej izolácie). • Ak ste COVID-19 pozitívny, Vy ani osoby žijúce s Vami v spoločnej domácnosti a Vaše úzke kontakty nesmiete opustiť miesto, kde ste sa rozhodli zdržiavať počas izolácie a karantény, okrem: prípadu núdze, pri potrebe základnej zdravotnej starostlivosti. Nesmiete: chodiť na verejné miesta, kultúrne spoločenské a športové udalostí, ani sa zúčastňovať súkromných akcií (rodinné oslavy, a pod. s výnimkou pohrebov), používať hromadnú dopravu alebo taxík, nikoho navštevovať, prijímať návštevy.
 • Vstup do domu/bytu, kde ste v izolácii, majú len: osoby, ktoré tam bývajú, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v prípade potreby.
 • Ak bývate v rodinnom dome, môžete ísť do svojej súkromnej záhrady alebo na dvor. Ak bývate v byte, môžete ísť na súkromný balkón.
 • V prípade, že potrebujete kúpiť potraviny, iný tovar a lieky, požiadajte inú osobu o pomoc (ktorá nie je v karanténe), aby Vám doniesla nákup k Vašim vchodovým dverám. • Nákup si môžete objednať aj telefonicky alebo e-mailom.
 • Viac informácií o aktuálnych vyhláškach a opatreniach na stránkach: www.korona.gov.sk, www.uvzsr.sk.

Poučenie pre osoby s negatívnym výsledkom vyšetrenia :

Správajte sa zodpovedne, dodržujte všetky odporúčania: – noste rúško – dodržujte odstupy – používajte dezinfekciu na ruky – často vetrajte priestory, kde sa zdržiavate – čo najviac obmedzte stretávanie sa s inými ľuďmi – aj v exteriéri

 • Váš negatívny test neznamená, že nie ste infikovaný, môžete už byť v inkubačnej dobe ochorenia.
 • Sledujte svoj zdravotný stav a aj pri miernych klinických príznakoch (teplota, kašeľ, strata čuchu, strata chuti, dýchavičnosť….) bezodkladne kontaktujte telefonicky svojho príslušného všeobecného lekára, dohodnite sa na ďalšom postupe a dodržujte jeho pokyny.
 • Ak ste boli v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou (2 dni pred jej pozitívnym testovaním alebo pred začiatkom jej klinických príznakov), musíte ostať v karanténe, aj keď výsledok Vášho vyšetrenia pri aktuálne prebiehajúcom testovaní bol negatívny.
 • Odporúčame Vám opakovane sa zúčastniť testovania najskôr na 8. deň od kontaktu s pozitívnou osobou. Za úzky kontakt sa považuje osobný kontakt dlhší ako 15 min. bez ochrany horných dýchacích ciest vo vnútornom priestore.
 • Vaša karanténa trvá minimálne 14 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou, a to aj v prípade, že Váš test bol na 8. deň od kontaktu s pozitívnou osobou negatívny.
 • Informujte o svojom kontakte Vášho všeobecného lekára (v prípade detí všeobecného lekára pre deti a dorast) alebo lekára miestne príslušného VUC, alebo miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.