Fašiangy v Zázrivej 2024

Obec Zázrivá v spolupráci s FS Kýčera a dobrovoľníkmi organizovali v kultúrnom dome dňa 13.02.2024 Zázrivské fašiangy. Program začal už o 12.00 hodine v reštaurácii SYREX Zázrivá, kde návštevníkov a hostí tohto areálu masky prekvapili a príjemne pobavili.

Okolo 15. hodiny fašiangový sprievod prebiehal v časti Ústredie, pokračoval večerným programom a potom fašiangovým posedením od 18. hodiny v kultúrnom dome. O 21. hodine nasledovalo Pochovávanie basy. O dobrú náladu sa postarali FS Kýčera, zázrivská heligonkárka Karina Terézia Smolková a DJ Sandy.

Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a prišli nás podporiť svojou účasťou, osobitná vďaka patrí hlavne našej FS Kýčera za krásny kultúrny program, DJ Sandymu, dobrovoľníkom a všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili, aby sa toto podujatie vydarilo.