Kontakty – nové telefónne čísla obce Zázrivá

Funkcia Meno a priezvisko Telefónny kontakt
starosta obce: JUDr. Matúš Mních 0907 887 756
stavebný úrad Bc. Katarína Majdišová 0908 929 177
ekonomické oddelenie: Ing. Andrea Mäsiarová 0902 305 981
kataster nehn. soc.odd.: Mgr. Karol Karcol 0908 941 052
matrika, správa daní: Bc. Monika Žúborová 0902 304 817
správa daní a poplatkov: Mgr. Milota Papalová 0904 873 885
kultúrny referent, knižnica: Mgr. Anna Otrubová 0904 876 471