Krásne prežitie Veľkonočných sviatkov

Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku,
nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej
nedele, nech Vás posilní a naplní pokojom a dôverou.

Krásne prežitie Veľkonočných sviatkov praje starosta Matúš Mních a kolektív pracovníkov.