Krásne Vianoce plné lásky všetkým ľuďom dobrej vôle

Vinšujeme vám tieto vianočné sviatky,
Pána Krista narodenia.

Dobrého zdravíčka a na stôl chlebíčka,
do duše radosti, do srdca svornosti.

Anjel pokoja nech medzi Vami prebýva
a láska Krista Pána nech u Vás spočíva.

Pokojné prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok 2023 praje starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci obce.