Lezecká stena – pomôžte nám plniť sny

Lezecká stena - pomoôžte nám plniť sny

Lezecká stena - pomoôžte nám plniť sny

V obci Zázrivá rastie dopyt po rozšírení ponuky trávenia voľného času, predovšetkým po športových aktivitách. Na predmetnom území, kde stojí budova materskej školy je v aktuálnom územnom pláne vyčlenená plocha s prevahou rekreácie a cestovného ruchu. Západné átrium budovy MŠ chceme využiť na vybudovanie lezeckého centra s umelou lezeckou stenou, s nadregionálnym dopadom. Realizáciou projektu bude skvalitnenie a spestrenie trávenia voľného času nielen pre miestnu mládež a deti v lezeckom centre, ale aj návštevníkov a rekreantov, keďže obec Zázrivá je spádovou turistickou oblasťou. V neposlednom rade to bude zatraktívnenie verejného priestoru, zmultifunkčnenie budovy MŠ, v centrálnej časti obce.

Lezecká stena - bola finančne podporená z POD

Tento projekt bol podporený z Programu obnovy dediny v roku 2016