Mapa zimnej údržby 2023-2027

Vážení občania,
žiadame Vás, aby ste neparkovali autá na ceste a chodníkoch počas zimného obdobia, nakoľko to komplikuje prejazd odhŕňacích vozidiel a samotný výkon zimnej údržby, čím môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti, či poškodeniu majetku. Na miestnych komunikáciách a uliciach, kde budú zaparkované motorové vozidlá tvoriť prekážku, nebude môcť byť vykonaná zimná údržba.
Ďakujeme za porozumenie.

Výkon zimnej údržby ciest a komunikácii v obci zabezpečujeme prostredníctvom externých dodávateľov a vlastného traktora vybaveného na zimnú údržbu. V neposlednom rade sa snažíme pomôcť čistením chodníkov prostredníctvom aktivačných pracovníkov.
Pre zlepšenie informovanosti a zefektívnenie výkonu zimnej údržby, sme pre Vás spracovali podrobnú mapu zimnej údržby, s vyznačením rajónov jednotlivých osád a dodávateľov služieb. V prípade aktuálnej naliehavosti, Vás prosíme o kontaktovanie konkrétneho pracovníka vykonávajúceho zimnú údržbu.

MAPA ZIMNEJ ÚDRŽBY – online GPS Monitorovanie vozidiel

Rozpis zimnej údržby
Jozef Matúš, obecný traktor – 0902 122 688
(centrum a osady: Centrum – časť, IBV Sihla, Dolina, Ráztoky Grúne Sihla)
Matej Karcol – 0917 251 226
(osady: Veľká a Malá Petrová, Demkovská, Biela, Stred – do Ligasov)
Lukáš Pazdera – 0915 468 255
(osady: Končitá, Veľká a Malá Havrania)
Samuel Krška – 0910 349 331
(osady: Kozinská, Vyšný koniec do Chudašov)
Gustáv Krška – 0908 079 740
(osady: Centrum, Plešivá, Horná Plešivá – Balkán)

Rýchlosť načítania mapy závisí od kvality Vášho internetového pripojenia.

 

ZÁPISNICA ZO ZASADANIA OZ V ZÁZRIVEJ ZO DŇA 23.02.2015