MAREC MESIAC KNIHY

V rámci marca Mesiaca knihy a Dňa ľudovej rozprávky Obecná knižnica v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne dňa 14.03.2022 pripravuje pre žiakov základnej školy 1. stupňa a žiakov školského klubu podujatia. Názov podujatia bude Literárne semienka – zážitkové čítania.

Pre školský klub to bude tvorivá dielňa pod názvom Papierové tkanie. Tešíme sa na Vašu účasť.