Na 3Zjazde Karpatskom sa zúčastnili aj zástupcovia našej obce a regiónu

Posledný augustový týždeň sa v blízkosti slovenských hraníc, v poľskom meste Istebna, konal už 3. ročník stretnutia  obyvateľov z celých Karpát – Zjazd Karpacki. Nad podujatím, ktoré nadväzuje na tradíciu predvojnových stretnutí ľudí horských regiónov, držal patronát sám poľský prezident Andrzej Duda. Uskutočnilo sa vďaka iniciatíve Zwiazku Podhalan a viacerých goralských a karpatských organizácií, ktoré prišli s myšlienkou udržania, rozvoja a ochrany kultúrneho dedičstva karpatského regiónu cez spoluprácu medzi ľuďmi, pastiermi, samosprávami, mimovládnymi organizáciami, podnikateľmi  a vládnymi inštitúciami. Zjazd Karpatský nadväzuje na spoločné dedičstvo, identitu a kultúru Karpát, ktorá bola výrazne vo všetkých jej častiach ovplyvnená v 13 až 16 storočí fenoménom valaskej kolonizácie, ktorý dotváral toto horstvo vo všetkých jeho častiach najmä extenzívnym chovom (pasením) oviec, salašníctvom a špecifickým hospodárením v horách.

Účastníci z horských (karpatských ) regiónov  Poľska, Českej republiky, Ukrajiny, Rumunska a Slovenska sa stretli v piatok 25.08.2017 na zámku v poľskom Tešíne, kde sa konalo oficiálne otvorenie III. Zjazdu Karpackeho. Hneď po ňom nasledovala otváracia konferencia k projektu Trasa valašskej kultúry, ktorý realizuje 10 partnerov po oboch stranách hranice v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg VA Poľsko – Slovensko 2014 -2020.  Poľskí a rumunskí  akademici a ďalší prednášajúci na konferencii hovorili napr. o beskydskom salašníctve, holiach a horských pastvinách či o horskom produkte alebo turistických hodnotách v krajinotvorbe. Program zjazdu pokračoval v školiacom centre Szarotka, kde účastníci jednotlivých krajín medzi sebou v priateľskom duchu pri vystúpeniach pozvaných hostí z Karpát debatovali, vymieňali si skúsenosti,  nadväzovali  nové priateľstvá a spolupráce a ochutnávali rôzne karpatské špeciality .

Spoločne so zástupcami z regiónu Oravy z obcí Malatiná, Oravská Polhora a Zázrivá sa 3 Zjazdu Karpatského akcie zúčastnili aj ďalší remeselníci, ovčiari a zástupcovia samospráv, občianskych združení, podnikateľova aktivistov z územia mikroregiónu terchovskej doliny z obcí Strečno, Kotrčiná Lúčka, Varín, Dolná Tižina a Zázrivá. Delegácia zo Slovenska a z Obce Zázrivá sa zúčastnila napr. jarmoku bryndze v Pastierskom centre v Koniakowe, kde prebiehali prezentácie a ochutnávky bryndze a syrových výrobkov z Ukrajiny, Rumunska, Poľska, Českej republiky a Slovenska. Slovenskú bryndzu ponúkal bača Vladimír Trnka z Dolnej Tižiny. V sobotu popoludní sa zapálenia symbolickej karpatskej vatry na Zlotym Groniu v Istebnej zúčastnili starostovia, primátori a zástupcovia viacerých spolkov z Poľska, slovenskú stranu zastupoval starosta Obce Zázrivá JUDr. Matúš Mních. Po zapálení vatry nasledovali prezentácie pozvaných hostí z Karpát v amfiteátri pod Skocznia, kde vystupovali ľudoví umelci, kapely a svoje zručnosti predvádzali remeselníci. Popri programe sa uskutočnilo aj stretnutie samospráv, kde sa preberali aktuálne problémy horských regiónov. Celé podujatie vyvrcholilo v nedeľu nádherným spoločným krojovým sprievodom všetkých zúčastnených hostí a následne svätou omšou, ktorú celebroval bielsko živiecky biskup Piotr Greger.  V spolupráci so zástupcami obcí Oravská Polhora, Malatiná a účastníkmi z mikroregiónu terchovskej doliny sa  prvý – krát v histórii týchto podujatí zúčastnila väčšia skupina zástupcov zo Slovenska. Organizátori 3. Zjazdu Karpatského budú pokračovať v stretnutiach obyvateľov Karpát, tohtoročná akcia ukázala, že je potrebné aby sme boli ich súčasťou a spoločne sa zapojili do snahy o pozdvihnutie regiónu a riešenie problémov v Karpatoch.

Projekt „Trasa valašskej kultúry“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Projekt realizuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” v partnerstve s Detskou organizáciou Fénix, o.z. Územnou organizáciou Snina, Województwem Podkarpackim, Regionálnou rozvojovou agentúrou Svidník, Województwem Małopolskim, Związkiem Podhalan w Polsce, Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, Obcou Oravská Polhora, Obcou Malatiná a Obcou Zázrivá.

Poland-Slovakia_SK_01_RGB-(