NÁVRH ROZPOČTU OBCE ZÁZRIVÁ NA ROK 2015

Výdavková časť rozpočtu na stiahnutie v PDF

Príjmová časť rozpočtuna stiahnutie v PDF

NÁVRH ROZPOČTU OBCE ZÁZRIVÁ NA ROKy 2015-2017