Obec Zázrivá organizovala detský vzdelávací denný tábor

Obec Zázrivá v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom organizovala detský vzdelávací denný tábor od 8.-13.8.2022 v čase od 8:00 do 16:00 v obci Zázrivá so základňou v kultúrnom dome pre deti vo veku 8-13 rokov .Zážitkový vzdelávací tábor bol venovaný starej vidieckej kultúre, jej zvyklostiam, remeslám  a bežnému životu. Účastníci tábora sa mali možnosť dozvedieť veľa o tradičnom živote na dedine a všetko si vyskúšať. Pre deti boli na každý deň pripravené workshopy, prednášky a exkurzie vedené odbornými lektormi z rôznych oblastí ako  tanečná folkloristika, hudobný folklór, výroba zvoncov, bylinkárstvo, výroba mliečnych výrobkov, astronómie a podobne. Taktiež počas pobytu deti mali postarané o desiatu, obed, olovrant a pitný režim.

Hneď v prvý deň  ráno nasledovalo privítanie detí. Dopoludnie patrilo  škole tancov. Všetci vieme, že tanec bol a neustále je kultúrnym prejavom spoločenského života. V  minulých storočiach, keď sa väčšina ľudových tancov vytvárala, žila podstatná časť národa na vidieku. Preto sa ľudové tance viažu prevažne k vidieckym vrstvám obyvateľstva. Deti si zatancovali. Tanec bol pod vedením Petra Gonšora z OKS  z Dolného Kubína. V poobedňajších hodinách k nám zavítala naša Zuzka Jellúšová z Ústredia. Veľmi zaujímavo nám  porozprávala o obyčajoch a zvykoch, ako sa kedysi u nás na dedine žilo a pracovalo. Oboznámila nás z čoho všetkého sa mužský a ženský zázrivský kroj skladá. V druhej polovici prednášky deti mali možnosť vyskúšať si háčkovanie, nasledovala  ukážka  čipiek, za čo pani Zuzke touto cestou veľmi pekne ďakujeme. Na záver deti vyfarbili omaľovánky s motívom zázrivského kroja.

 

 

Druhý deň pobytu  v tábore utorok  patril návšteve Záchrannej stanice. Metoda Maceka sme navštívili u neho doma – v Záchrannej stanici a ekocentre Zázrivá,  najväčšej záchrannej stanici u nás, ktorú vybudoval za domom na svojom vlastnom pozemku. Porozprával nám ako  už od detstva  chcel robiť niečo zmysluplné so zvieratami – zachraňovať ich. Záchranná stanica, ktorú sa mu podarilo vybudovať je jeden zo splnených snov. Za svoj život zachránil už viac ako dvetisíc poranených zvierat. Nájdete u neho výra, ktorého zranilo elektrické vedenie, zablúdeného emu, srnča objavené v bystrine, aj holuba, ktorý narazil do okna. Rozdiely medzi životmi nerobí, snaží sa pomôcť všetkým. Vyrozprával nám o zvieracích príbehoch so šťastným koncom, o vyše  20-ročnom fungovaní stanice,  aj o plánoch na jej rozšírenie, a tiež o tom, ako by sa dal zefektívniť náš systém záchranných staníc. Poobedie mali deti dotvorené rôznymi spoločenskými hrami, súťažami a kreslením obrázkov o zvieratkách.

Nasledoval tretí deň pobytu v tábore streda. Streda bola zameraná na  tradičné remeslá. Žiakov sme rozdelili do skupín, kde sa jednotlivé skupiny striedali pri lektoroch, ktorí nám pripravili ukážky remesiel. Na programe bola práca s hlinou, nasledovali tvorivé dielne s   minikrosnami, pletenie a výroba  náramkov.

 V tento deň sa  o aktivity postarala aj   Mgr. Iveta Fedorová z Úradu  práce, sociálnych vecí a rodiny z Dolného  Kubína, ktorá pracuje ako koordinátorka v rámci  pomoci a podpore detí pred  násilím. Žiaci si zasúťažili a tým sme ďalší deň pobytu v tábore ukončili.

 

Štvrtkový program, ktorý bol doslova nabitý  programom plný radosti, zážitkov a dobrôt patril   návšteve ovčej farmy Syrex na Rovnej Hore u  rodiny Volekovej.

 

 

V poobedňajších hodinách sa o skúsenosti s liečivými bylinkami podelila a deťom venovala bylinkárka  Ing. Milada Antalová z Párnice. Deťom veľmi pútavo  rozprávala  ako sa treba k prírode správať milo, ohľaduplne a s láskou. Prírodu sme dostali do daru, o dar sa treba starať a rozvíjať ho. Opisovala ako rána víta šálkou bylinkového čaju pohľadom upretým do zelenej voňavej lúky.

Ani sme sa nenazdali a prišiel posledný deň pobytu v tábore piatok. Začínali sme návštevou u zvonkára Stanislava Otrubu v Zázrivej Bielej, spravili  túru s krásnym pohľadom zo zvonice  v Bielej. Nasledovala prednáška včelára Miroslava Maceka o tradičnom včelárstve, hľadanie pokladu a po nej krátka opekačka. Blížiaci sa večer nám spríjemnil pán Miroslav Karcol, autor Povestí spod Rozsutca  prečítaním povesti. O piatkový večer sa postarala  Krajská  hvezdáreň  v Žiline, ktorí nám ho vyplnili pozorovaním hviezd. Pizza večerou, diskotékou a premietnutím rozprávky sme tento deň zakončili. V neskorých hodinách  deťúrence pozaspávali. V sobotu ráno po rannej hygiene nasledovali raňajky, balenie a rodičia si prišli pre deti do 9. hodiny ráno.

 

Touto cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať animátorom, lektorom, firme Syrex, Metodovi Macekovi, rodine Stanislava Otrubu,  Zuzke Jellúšovej, Miroslavovi Macekovi,  Miroslavovi Karcolovi, Ivete Fedorovej, Oravskému osvetovému stredisku z Dolného Kubína a všetkým, ktorí sa podieľali na tomto krásnom pobyte detí. Prázdniny sa čochvíľa  končia a my veríme, že pobyt detí v našom letnom tábore prispel k lepšej psychickej pohode plnej nových zážitkov, aktivít  a zručností v prítomnosti kamarátov.

Podujatie Folklórny detský tábor v lone prírody  z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia na základe zmluvy č. 22-452-01235.