Opakované predlženie núdzového stavu na území celej Slovenskej republiky

Vážení spoluobčania,

Vláda Slovenskej republiky Uznesením vlády č. 160 zo dňa 17.marc 2021 opakovane predlžuje núdzový stav na území celej Slovenskej republiky s účinnosťou od 20. marca 2021 na obdobie 40 dní.

Na stiahnutie link dokumentu vo forme PDF:

Uznesenie vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov