Oznam- snehová kalamita

Starosta obce Zázrivá, dňa 3.2.2022 8°° hod. vyhlásil mimoriadnu situáciu v súvislosti so snehovou kalamitou. Žiadame a zároveň prosíme občanov o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s odstraňovaním snehovej kalamity.

Vedenie obce ako aj všetci zamestnanci spolu s dobrovoľníkmi a zazmluvnenými partnermi sa so všetkých síl snažia o čo najskoršie sprístupnenie ciest.

Za pochopenie ďakujeme.