OZNÁMENIE – telefonický kontakt na zapisovateľku miestne volebnej komisie

Na základe §5 ods. 5 zákona č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 a v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „špeciálnom spôsobe hlasovania“)

oznamujeme

telefonický kontakt na zapisovateľku miestne volebnej komisie, pre oprávnených voličov v zmysle zákona 185/2022 Z.z. o špeciálnom spôsobe hlasovania, §5 ods. 3 a 4

číslo telefónu: 043/5896231

 

Bc. Monika Žúborová
zapisovateľka miestnej volebnej komisie

oznámenie kontakt zapisovateľky MVK – špeciálne hlasovanie – PDF