Plán zasadnutí poslancov obecného zastupiteľstva Zázrivá na rok 2024

Pracovné stretnutia poslancov Obecné zastupiteľstvá
07. 03. 2024 21. 03. 2024
06. 06. 2024 20. 06. 2024
05. 09. 2024 19. 09. 2024
28. 11. 2024 12. 12. 2024

 

Na Obecnom úrade v Zázrivej od: 16.00 hod. (vo štvrtok)