Podujatia v obecnej knižnici

Obecná knižnica v Zázrivej usporiadala v priebehu marca 2012 širokú škálu podujatí pre všetky vekové kategórie. Škôlkári sa potešili predstaveniu kníh pre deti pod názvom Hráme sa s knižkami, maňuškovému divadielku Máša  medveď a podujatiu pod názvom Ako rozprávajú zvieratká. Pre prvý stupeň to bola hodina hlasného čítania pod názvom Prvák, prvák, vystrč rožky! Ďalej to bola čitateľská dielňa Ako šla rozprávka do sveta. Žiaci štvrtých ročníkov boli zapojení do Medzinárodnej výtvarnej súťaže pod názvom Portréty osobností.

O nezvyčajnú atmosféru dopoludnia pre druhý stupeň základnej školy sa postaral autor Povestí spod Rozsutca. Pre deti bolo zážitkom prostredníctvom autorskej besedy rozprávať s autorom týchto povestí s  pánom Miroslavom  Karcolom. Vzdelávacie akcie pre základnú školu dopĺňajú školský výchovno-vzdelávací proces ako jedna z alternatív upriamenia pozorností detí a mládeže  na knihy ako motivácia čítania a rozvíjania čitateľských a informačných zručností. Cieľom podujatia bolo priblížiť deťom nových súčasných svetových a slovenských autorov v knižniciach o tvorcov detských kníh v regióne  a prebudiť záujem o návštevu knižnicu.