Poviedkové dopoludnie

Obecná knižnica v Zázrivej  v spolupráci s Okresnou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne organizuje dňa 14.10.2014 podujatie pre žiakov 2. stupňa základnej školy. Oboznámime sa s poviedkami, ktoré napísali začínajúci spisovatelia, ale aj známi autori detských kníh. Poviedky vyberali a hodnotili žiaci základných škôl, čím sa do knižky dostali tie najlepšie poviedky, ktoré súvisia so životmi detí a mladých v dnešnej spoločnosti. Knižka prostredníctvom príbehov uvádza deti do sveta rôznych hrdinov, ktorí zápasia s podobnými problémami – vtip a iskra poviedok im dodajú odvahu a nádej na riešenie vlastných problémov.

Poviedkové dopoludnie

Poviedkové dopoludnie

Poviedkové dopoludnie