Povodňová aktivita

V sobotu 25.2.2012 okolo 4:00 ho sa v obci Zázrivá, miestna časť začala vylievať voda na miestnu komunikáciu, nakoľko koryto potoka bolo plné ľadu a ľadovej drte, potok sa vylial na cestu. Starostom obce bol vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity v obci.

Povodňová aktivita bola vyhlásená na celé územie katastra obce, nakoľko potoky sa začali vylievať aj v Končitej, v Ústredí a v Plešivej.

Tretí stupeň aktivity trval až do 11:30, kedy starosta obce vyhlásil druhý stupeň povodňovej aktivity, nakoľko sa v tomto čase sčasti podarilo zregulovať príval vôd a snehovej drte, a podarilo sa dostať vodu naspäť do korýt potokov.

V pondelok bol zrušený aj druhý stupeň povodňovej aktivity. Momentálne je stav stabilizovaný.

Ďakujeme všetkým spoluobčanom, ktorí aktívne prispeli k odstráneniu záplav a tým pomohli predísť škodám na majetku našich obyvateľov.

Povodeň v Havranej (video spracoval p. Pavol Bernáth)