Pozor – množiace sa podvody na občanoch

Tuto cestou chceme informovať občanov o zvýšenom nápade trestnej činnosti, kde neznáme osoby vystupujúce na internete pod vymyslenými identitami osôb, bánk, poisťovní, či rôznych investičných spoločností vylákali od občanov nášho regiónu nemalé finančné prostriedky z ich bankových účtov za účelom ich predchádzania.

Modus operandi, ktoré pri podvodnom konaní páchatelia používajú sú najmä:
1. Vystupujú ako zástupcovia investičných spoločností, obchodujúcich sa kryptomenami, správajú sa odborne a hodnoverne, na základe čoho im občania umožnia tzv. vzdialený prístup do ich počítačov či smartfónov, kedy už tieto osoby získajú prístup aj k elektronickému bankovníctvu a bankovým účtom poškodených, z ktorých preposielajú finančné prostriedky na iné účty, resp. na nákup kryptomien, ku ktorým však poškodená osoba nemá umožnený žiaden prístup, ostanú teda v dispozícii páchateľa.
Odporúčanie: občania nech investujú iba overenými spôsobmi, s overenými obchodníkmi a spoločnosťami zaoberajúcimi sa nákupmi kryptomien. Nech sa pri investovaní poradia so svojimi príbuznými, či známymi, ktorí majú v tejto oblasti skúsenosti.

2. Pod rôznymi legendami žiadajú poskytnutie všetkých údajov o platobnej karte (napr. pri predaji tovaru cez internetový obchod Vinted a pod., prípadne vystupujú ako banka poškodeného, poisťovňa poškodeného, či ponúkajú výhru, ktorú chcú zaslať po poskytnutí údajov z platobnej karty.
Odporúčanie: NIKDY nikomu neposkytujte údaje o Vašej platobnej karte (číslo karty, platnosť karty a CVC kód zo zadnej strany karty.

Ak máte podozrenie o hodnovernosti telefonického kontaktovania, oznámte to prostredníctvom linky „158“.