Pozvánka na umelecké kurzy

Občianske združenie Akadémia Muzika Vás pozýva v školskom roku 2017/2018 na umelecké kurzy v nasledovných odboroch:

Heligónka
Spev Gitara
Klavír
Husle
Ľudová hudba + ZÁZRIVČEK VÝTVARNÝ KURZ

Nová Súkromná základná umelecká škola Akadémia muzika pozýva deti a mládež vo veku od 5 do 15 rokov na štúdium v odboroch:
Hudobný – hra na husle
Tanečný
Literárno-dramatický

Prihlásenie na štúdium v ZUŠ je možný do štvrtku 14.9.2017 na stránke www.akademiamuzika.sk Prihlásenie na kurzy je možné kedykoľvek na t.č. 0948 041 161
Výuka bude prebiehať v ZŠ Zázrivá, 1. poschodie budovy 1-4.

Tešíme sa na Vás!

Pozvánka na umelecké kurzy