SENIORI, POZOR NA FALOŠNÝCH SČÍTACÍCH ASISTENTOV!

V súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 upozorňujeme na prípady, kedy sa neznáme osoby môžu vydávať za sčítacích asistentov, či komisárov a pod zámienkou legendy „sčítacieho asistenta / komisára“ sa snažia dostať do obydlí najmä starších a osamelo žijúcich osôb. Pri neopatrnosti, resp. pri nedostatku informácií, akým spôsobom prebieha sčítanie, môžu byť obetiam takýmito podvodníkmi odcudzené finančné úspory, doklady, či iný majetok.

Seniori, majte na pamäti: v žiadnom prípade nevpúšťajte cudzie osoby do vašich príbytkov za účelom sčítania!

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám, či s pomocou svojich blízkych, na splnenie tejto povinnosti bude môcť od 01. apríla 2021 najneskôr do 31. októbra 2021 využiť asistované sčítanie. Ohľadne asistencie pri sčítaní vám odporúčame informovať sa vopred vo vašej obci/meste a sledovať aktuálne informácie, ktoré zverejňuje aj Štatistický úrad SR.

  • ak potrebujete pomôcť pri elektronickom sčítaní, požiadajte o pomoc svojich príbuzných, príp. známych, teda osoby, ktoré poznáte a ktorým dôverujete,
  • informujte sa vo svojej obci/meste na kontaktné miesta, kde vám so sčítaním môže pomôcť stacionárny asistent,
  • pokiaľ sa z nejakého dôvodu nemôžete, alebo nechcete dostaviť na kontaktné miesto obce/mesta kvôli sčítaniu obyvateľstva, môžete telefonicky kontaktovať obec/mesto, ktoré vám zabezpečí tento úkon prostredníctvom mobilného asistenta sčítania,
  • v obciach/mestách budú k dispozícii mobilní asistenti sčítania, ktorí vám budú pri sčítaní povinní predložiť preukaz,
  • mobilní asistenti sčítania navštívia vašu domácnosť len vtedy, ak o takúto službu sami vopred telefonicky požiadate (napr. z dôvodu imobility, choroby alebo z iného dôvodu),
  • ak to bude možné, vopred si dohodnite aj presný čas príchodu mobilného asistenta sčítania, prípadne si zistite jeho meno a priezvisko,  
  • buďte zvlášť opatrní pri cudzích osobách, ktoré by sa mohli podvodom vydávať za mobilných asistentov a predstierať tak pomoc obce/mesta pri sčítaní,
  • v žiadnom prípade nevpúšťajte cudzie osoby do svojich príbytkov, najmä nie osoby, ktoré vás navštívili samé, teda bez vašej predošlej požiadavky o asistenciu pri sčítaní a ktoré vám ponúkajú pomoc pri tomto úkone,
  • pri akomkoľvek podozrení na podvodné konanie neznámych osôb v súvislosti so sčítaním bezodkladne kontaktujte políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158.

Viac informácií v priložených letákoch vo zorme PDF tu:  Letak_SENIORI_POZOR, letak_policia