Slávnostné uvítanie do života 2015

Keď sa domov naplní zvonením hrkálok a rozvonia bábätkom, je to najkrajšie a najmilšie, čo sa rodine môže stať. Každé narodenie dieťatka je malý zázrak, každé dieťatko je stelesnením krásy, čistoty a nevinnosti, je pokračovaním nášho života.
Obec Zázrivá usporiadala dňa 26.4.2015 „Slávnostné privítanie detí do života“. Na začiatku podujatia všetkých zúčastnených privítal pán starosta JUDr. Matúš Mních a poprial im veľa šťastia, zdravia do nového života. Rodičom a deťom tento slávnostný okamih spríjemnili naše deti z materskej školy, ktoré sa predstavili milým programom, po ktorom sme pristúpili k slávnostnému zápísu detí do kroniky. Rodičia okrem darčeka pre dieťatko, dostali aj ovocný strom, ktorý každý otecko zasadil a pripevnil naň menovku s menom svojho dieťatka. Pred samotným sadením sa rodičia ponúkli tortou a pohárom vína.
Jedno staré ľudové porekadlo hovorí, že vždy keď sa narodí človek, zapáli sa na oblohe nová hviezda. To vidíme dnes aj tu, nie však na oblohe, ale v očiach rodičov sa zapaľujú hviezdičky a zapaľujú sa aj v očkách našich maličkých detičiek. Prajeme im do života hlavne veľa lásky, aby ich v živote mal vždy niekto rád.

Slávnostné uvítanie do života 2015

Slávnostné uvítanie do života 2015

Slávnostné uvítanie do života 2015