spozorovaný výskyt medveďa v časti Mala Petrová v blízkosti domov

Vážení občania a návštevníci obce Zázrivá,
chceme Vás upozorniť, že bol spozorovaný výskyt medveďa v časti Mala Petrová, ktorý sa už niekoľko dní v podvečerných hodinách pohybuje v blízkosti domov.
Vyzývame občanov a návštevníkov obce, aby boli počas pohybu v prírode obozretní a do prírody chodili v skupinkách.