Spustenie kanalizácie a čističky odpadových vôd

Oravská vodárenská spoločnosť (OVS), a.s. Dolný Kubín odovzdala 31. júla do užívania kanalizáciu a čističku odpadových vôd (ČOV) v Zázrivej.
Investičné náklady stavby, s ktorou začali v roku 2009, dosiahli podľa generálneho riaditeľa OVS, a.s. Milana Ďaďa 500.000 eur. „Využili sme projektovú dokumentáciu, ktorú sme zhotovili a vyfinancovali ako podklad pre pôvodný projekt odkanalizovania Oravy. Zázrivá sa však po prehodnotení aglomerácií dostala pod 2000 obyvateľov, a preto z tohto diela vypadla. V spolupráci s obcou sme sa rozhodli, že pristúpime k budovaniu tohto diela. Projekt sme zredukovali z 1500 na 800 ekvivalentných obyvateľov a využili sme predovšetkým vlastné kapacity,“ uviedol Milan Ďaďo.
Výstavbou kanalizácie a vybudovaním ČOV sa podľa neho vytvorili podmienky pre budovanie splaškovej kanalizácie aj v ďalších častiach obce. „Ďalšími pohnútkami, prečo sme sa do tohto diela pustili je aj to, že časť kanalizácie už obec vybudovala asi 1500 metrov, 1700 metrov kanalizácie vybudovala naša vodárenská spoločnosť vo vlastnej réžii. A v neposlednom rade rozhodlo aj to, že Zázrivá je súčasťou ochranného pásma Národného parku Malá Fatra. A skutočne bol najvyšší čas, aby sa riešila najmä rozšírená rekreácia, ktorá sa tam buduje,“ povedal generálny riaditeľ OVS, a.s.

TASR