Stanoviská k plánovanému administratívnemu zlúčeniu MŠ a ZŠ a presunu Materskej školy z vlastnej budovy MŠ do budovy ZŠ

Stanoviská k plánovanému administratívnemu zlúčeniu MŠ a ZŠ a presunu Materskej školy z vlastnej budovy MŠ do budovy ZŠ

V zmysle žiadosti uverejňujeme stanovisko k plánovanému administratívnemu zlúčeniu MŠ a ZŠ a presunu Materskej školy z vlastnej budovy MŠ do budovy ZŠ, ktoré boli odprezentované na verejnom zasadaní Obecného zastupiteľstva v Zázrivej dňa 23.2.2015.

Na stiahnutie v PDF
Stanovisko pedagogických pracovníkov Základnej školy k plánovanému administratívnemu zlúčeniu MŠ a ZŠ a presunu Materskej školy z vlastnej budovy MŠ do budovy ZŠ

 

Ďalšie vyjadrenia k problematike

Vyjadrenie psychológa k návrhu zlúčenia Základnej školy Zázrivá a Materskej školy Zázrivá do jedného samostatného subjektu Základná škola s materskou školou Zázrivá s právnou subjektivitou

Stanovisko hygieny k zámeru presťahovania Materskej školy v Zázrivej do budovy Základnej školy v Zázrivej

Vyjadrenie k problematike p. Petra Manca – riaditeľ ZŠ Zázrivá

Vyjadrenie k problematike p. Juraja Šutora – bývalého učiteľa v ZŠ Zázrivá

Vyjadrenie – Okresný úrad Žilina, odbor školstva

Vyjadrenie -Štátna školská inšpekcia, kancelária hlavnej školskej inšpektorky

Stanoviská k plánovanému administratívnemu zlúčeniu MŠ a ZŠ a presunu Materskej školy z vlastnej budovy MŠ do budovy ZŠ