Upozornenie občanov – vypaľovanie trávy

Upozornenie občanov - vypaľovanie trávy

Upozornenie občanov - vypaľovanie trávy

Vzhľadom na značné úhyny rôznych druhov živočíchov, že na Slovensku je vypaľovanie trávy zakázané zákonom NR SR č. 314/2001 Zb. z. o požiarnej ochrane.
Okrem toho pripomíname, že vjazd a státie motorovým vozidlom, skútrom, motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou mimo vyznačených miest je zakázané trestným zákonom  č. 300/2005 Zb. z., ďalej zákonom č. 326/2005 Zb. z. o lesoch a rovnako aj zákonom č. 543/2002 Zb. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom a vyššom stupni ochrany.
V zákone o lesoch sa spomína zákaz  zakladania skládok odpadov a znečisťovania lesných pozemkov odpadmi, s čím sa v území často stretávame.
Spaľovanie odpadu predstavuje porušovanie zákona č. 223/2001 Zb. z. o odpadoch, v zmysle ktorého je zakázané zneškodňovať (spaľovať, skládkovať) odpad inde ako v zariadeniach na to určených, teda v spaľovniach alebo na skládkach odpadov.
Za porušenie ustanovení uvedených zákonov hrozia sankcie v trestnom alebo priestupkovom konaní.

Mgr. Michal Kalaš
Riaditeľ  Správy NP Malá Fatra

 

Upozornenie občanov - vypaľovanie trávy