Upozornenie – parkovanie na miestach otáčania sa autobusu!

Máme tu zimné obdobie. V súvislosti s plynulým zabezpečením autobusovej dopravy, s poukázaním na opakujúce sa problémy s parkovaním vozidiel na miestach určených pre otáčanie sa autobusu (Havrania, Biela, Dolina…v podstate vo všetkých osadách), Vás touto cestou vyzývame k vzájomnému rešpektovaniu pravidiel.
Obraciame sa na Vás s prosbou prejaviť svoju spolupatričnosť s ostatnými spoluobčanmi a o zamyslenie sa nad každodennou situáciou, ktorá nám všetkým znepríjemňuje život v našej obci.

Prosíme o pomoc  tiež obyvateľov, aby slušne upozornili každého na tieto opatrenia, nielen návštevníkov prichádzajúcich do obce.
Veríme, že toto upozornenie napomôže k bezproblémovej doprave, zimnej údržbe obce a nebude potrebné prijímať iné (menej populárne) opatrenia.
Chceme, aby zvíťazil zdravý rozum a uvedený problém vyriešili v prospech všetkých, bez zbytočných sankcií zo strany POLÍCIE.

Fotografia zachycujúca autá, pre ktoré bol  šofér autobusu nútený na konečnej v Havranej, cúvať v neprehľadných miestach vyše jedného kilometra.

Fotografia zachycujúca autá, pre ktoré bol  šofér autobusu nútený na konečnej v Havranej, cúvať v neprehľadných miestach vyše jedného kilometra.