Uvítanie detí do života 2020

Narodenie dieťatka je v každej rodine slávnostnou a radostnou udalosťou. Radostnou preto, lebo sa všetci úprimne tešia na jeho príchod. Pre rodičov je dieťa tým najvzácnejším darom, ktorý bude napĺňať a obohacovať ich dni. Je to dar ale aj záväzok a poslanie, aby sme i naďalej vytvárali podmienky pre skvalitnenie šťastného života našich detí. V mene starostu obce JUDr. Matúša Mnícha sme sa rozhodli rodičom týchto detí zablahoželať a obdarovať každú rodinu darčekom pre tieto malé ratolesti.

V roku 2021 sa narodilo 27 detí. Ďakujeme Vám milí rodičia, že Vám boli požehnané pre našu obec Zázrivá také krásne a zdravé deti, nakoľko je veľmi dôležité, aby sa naša obec rozrastala počtom obyvateľov a tým aj aktívne napredovala.
Našim najmenším občanom a ich rodičom prajeme veľa pevného zdravia, šťastia, Božieho požehnania, lásky a radosti zo života v našej obci.