Územný plán obce Zázrivá 2015

Spracovali sme pre Vás, Územný plán obce Zázrivá – Zmien a doplnkov č. 2 na stiahnutie vo formáte PDF, schválený Obecným zastupiteľstvom v Zázrivej dňa 27. 02. 2015.

Územný plán obce Zázrivá 2015

Názov
Cistopis Tab.1 ZaDč.2Zázrivá
Cistopis Tab.2 ZaDč.2Zázrivá
Cistopis Tab.3 ZaDč.2Zázrivá
Cistopis Tab.4 ZaDč.2Zázrivá
Schéma Záväzných častí
Schéma Záväzných častí - Náložka
TextZaDč.2Zázrivá
Výkres č1 - Náložka
Výkres č1 - Výkres širších Vzťahov
Výkres č3 - Komplexný Výkres Priestor Usporiadania A Funkč Využitia Zastav územia Dopravná Koncepcia
Výkres č3 - Náložka
Výkres č5 - Náložka
Výkres č5 - Výkres Riešenia Technického Vybavenia
Výkres č6 - Náložka
Výkres č6 - Výkres Ochrany Prírody A Tvorba Krajiny Vrátane USES U
Výkres č7 - Náložka
Výkres č7 - Výkres Záberov Poľnohospodárskej Pôdy Na Stavebné A Iné Zámery
Zazriva Upn Komplet