Večer vyčistiť čižmičku :)

Večer vyčistiť čižmičku, položiť ju na okno a už len čakať do rána, aká bude nádielka. Dodnes tento zvyk deti milujú, lebo v sebe nosí kúzlo tajomna a prekvapenia. Čižmička plná sladkostí, mandarínok a arašidov, no kto by sa netešil. Áno, hovoríme o Mikulášovi. Kto to vlastne  bol?

Svätý Mikuláš naozaj existoval. Narodil sa v meste Patara v Malej Ázii okolo roku 270 nášho letopočtu. Pochádzal z bohatej kresťanskej rodiny. Svätý Mikuláš bol mimoriadne láskavý človek, miloval Pána Boha a snažil sa šíriť kresťanské učenie medzi ľuďmi. Nezištne pomáhal chudobným, slabým, hladným, chorým a bezbranným. Vykúpil ľudí odsúdených na smrť, nakúpil jedlo pre hladných. Celý svoj majetok rozdal ľudom, ktorí to potrebovali.

Aj obec Zázrivá sa rozhodla v mene starostu obce JUDr. Matúša Mnícha obdarovať deti základnej a materskej školy balíčkami. Pre žiakov základnej školy  to bolo 207 balíčkov, pre návštevníkov materskej školy 68 balíčkov. Hodnota jedného balíčka predstavuje  3,07 eur. Vzhľadom na súčasnú zložitú situáciu budú balíčky doručené do školy, kde budú deťom odovzdané. 

Tento sviatok je sviatkom, kde hrá hlavné slovo ľudská láska, pokoj, pomoc a porozumenie. Preto by sme tento sviatok nemali chápať iba ako deň rozdávania sladkostí našim deťom, ale i deň, kedy môžeme pomôcť aj tým, ktorí to naozaj potrebujú.