Veľkonočná tvorivá dielňa – ponuka

Veľkonočná tvorivá dielňa - ponuka

Veľkonočná tvorivá dielňa - ponuka

Obec Zázrivá oznamuje občanom, ktorí majú záujem prezentovať svoje výrobky na veľkonočnej tvorivej dielni spojenej s predajom doma vyrobených veľkonočných dekorácií, aby sa prihlásili v kultúrnom dome u p. Papalovej alebo na č.t. 0907 476 063, 043/5896138. Táto veľkonočná tvorivá dielňa bude 13.4.201412.00 hod. v kultúrnom dome.

Veľkonočná tvorivá dielňa - ponuka