VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Spoločnosť ELSPOL – SK, s.r.o. ako dodávateľ elektromontážnych prác pre SSD, a.s. prosí o oboznámenie obyvateľov obce Zázrivá a vlastníkov pozemkov dotknutých realizáciou
stavby:„ Zázrivá – Petrová – Rek. VNP a 238_ts_zazriva_petrova (SW —10890) “ že práce na vyššie spomenutej stavbe začnú 01.12.2022. Práce by mali trvať do 27.12.2022.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – oznámenie o začatí prac v PDF