Verejné obstarávanie – kanalizácia

Verejný obstarávateľ Obec Zázrivá v súvislosti s vyhláseným Verejným obstarávaním pod označením 13934 – WYP, Vestník číslo 155/2013 – 09.08.2013 oznamuje, že otváranie ponúk časť „OSTATNÉ“ sa uskutoční dňa 05.09.2013 o 11:00 hod v sídle firmy MP Profit, s.r.o., Mládežnícka 2101, 017 01 Považská Bystrica, +421 903765195.

kanalizacia