Vianočné trhy 2023

Čas radosti a veselosti nastal svetu. Tíško znejú koledy, Tichá noc – svätá noc rozciťuje naše srdcia. V tento sviatočný čas si viac ako inokedy uvedomujeme, že napriek dospelosti v každom z nás drieme kúsok malého dieťaťa, ktoré netrpezlivo čaká na nádherne pripravený štedrovečerný stôl, voňavú kapustnicu, žiarivý stromček a darčeky, ktoré nás pod ním čakajú.

Tento vianočný čas prichádza k nám pokorne a ticho. Vchádza do našich domácností, prináša prívetivosť, láskavosť, pohodu, pokoj a priam zázračnú vôňu domova, ktorá nás zvoláva na miesta, kde sme vyrástli, kde žijú naši najbližší, kde nám je dobre. Pri tejto príležitosti aj obec Zázrivá pripravila pre našich spoluobčanov dňa 10.12.2023 vianočné trhy, ktoré sa niesli v nádhernej atmosfére, sprevádzané vianočnými piesňami a vinšami v podaní našich detí. Kultúrny program začal o 12.30 hod. vystúpením detí z Materskej školy v Zázrivej. Po nich nám kultúrny program spestrili a prijali pozvanie oravskí richtári. V úvode nám predstavili ich prvý videoklip „ Či to zvony zvonia“, ktorý vznikol z príležitosti 8. výročia vzniku ich speváckej skupiny. Oravskí richtári je zoskupenie súčasných a bývalých starostov dolnooravských obcí, ktorí spolu spievajú od roku 2015. Po nich nasledovalo vystúpenie žiakov prvého stupňa základnej školy a žiakov Základnej umeleckej školy v Zázrivej. O 15. hodine svoje pásmo odprezentoval DFS Zázrivček, ktorý nám zaspieval aj pri zasvietení vianočného stromčeka. Sprievodným programom boli vianočné trhy, výstava žiackych výtvarných prác žiakov VV odboru SZUŠ Akademia muzika spojená s hlasovaním o najsympatickejšieho výtvarného diela od Mgr. Zuzky Makarovej. Súčasťou bola aj tvorivá dielňa, kde bola možnosť vyrobiť si vianočnú dekoráciu spolu s našou kvetinárkou Majkou.

Počas programu sa mohli návštevníci venovať vianočným trhom, na ktorých boli prezentované rôzne výrobky našich aj pozvaných remeselníkov, kde okrem predajných stánkov s vianočným tovarom bol v ponuke aj tradičný vianočný punč a iné vianočné dobroty.

Krásne vianočné výrobky mala pripravené Materská škola. V ponuke boli aj betlehemy, maľované obrázky, oblátky, rôzne sviečky a výrobky z vosku a drevené hračky. V priestoroch0 kultúrneho domu rozvoniavala kapustnica, ktorou sa mali možnosť ponúknuť všetci hostia. Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a prišli nás podporiť svojou účasťou.

Poďakovanie patrí našim remeselníkom prezentujúcim svoju prácu, hlavne deťom a pani učiteľkám za krásny kultúrny program, dobrovoľníkom za pomoc a všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili, aby sa toto pekné podujatie vydarilo.

Na záver Vám prajeme krásne a požehnané sviatky. Veríme, že sa Vás pri sviatočnom stole zíde čo najviac a že prítomnosť tých najmilších a vášmu srdcu najbližších dotvorí neopakovateľnosť aj tohtoročných Vianoc. Blikajúce sviečky – symbol Vianoc nech rozžiaria plápolavým plameňom naše srdcia, naše vnútro. Veď každý z nás s vďakou prijíma teplé ľudské slovo, pohladenie a svet sa zrazu stáva krajším. Človek sa musí vedieť tešiť i zo šťastia toho druhého.