Vianočný pozdrav pre knižnicu

Dňa 16. novembra 2012 Obecná knižnica  v Zázrivej v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne organizovala podujatie pod názvom Vianočný pozdrav pre knižnicu, ktorého sa zúčastnili žiaci prvého stupňa.
Aktivita bola realizovaná v rámci mikroprojektu Kultúra nás spája. Dňa 19.12.2012 sa naša knižnica bola pozvana na vyhodnotenie tejto medzinárodnej výtvarnej súťaže, kde si prevzali Čestné uznania za výtvarné práce Peter Šušota, Alica Maceková, Zuzana Karcolová a Katarína Teličáková. Súťaž ukázala, že žiaci pristupovali k svojej práci zodpovedne a kreatívne. Aj v súčasnom období je potrebné podporovať akcie, kde deti preukážu svoje schopnosti, fantáziu a tvorivosť. Víťazom blahoželáme a dúfame, že ocenenia sa stanú motivácioui aj pre ostatné deti.