Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 29.10.2022

2022-11-31V zmysle §190 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, miestna volebná komisia uverejňuje výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a výsledky volieb starostu obce.

 Výsledky volieb pre jednotlivých kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva Obce Zázrivá konané dňa 29. 10. 2022 v Zázrivej

p.č. meno a priezvisko politická strana spolu
1. Janka Pazderová SMER – sociálna demokracia 449
2. Peter Štyrák SMER – sociálna demokracia 445
3. Stanislav Žúbor SMER – sociálna demokracia 401
4. Miroslav Chudaš SMER – sociálna demokracia 399
5. Henrieta Gaššová Kresťanskodemokratické hnutie 349
6. Miroslav Macek, Ing. Nezávislý kandidát 345
7. Ferdinand Otruba Nezávislý kandidát 341
8. Igor Žúbor, Ing. Kresťanskodemokratické hnutie 340
9. Jozef Jurík, Bc. Nezávislý kandidát 326

 

Výsledky volieb pre voľbu starostu obce konané dňa 29. 10. 2022 v Zázrivej

MENO Politická strana Spolu
1. JUDr. Matúš Mních SMER – sociálna demokracia 946