Zapálenie prvej adventnej sviece na námestí

Obec Zázrivá Vás srdečne pozýva na slávnostné Posvätenie a požehnanie adventného venca a zapálenie prvej adventnej sviece. Stretnutie sa uskutoční na námestí dňa 27.11. 2022. t.j. v nedeľu po 2. svätej omši, kde nám náš duchovný otec posvätí spoločný adventný veniec a zapálime na ňom prvú adventnú sviecu, ktorá symbolizuje nádej.

Prajem Vám, nech je čas adventu vo Vašich domácnostiach plný Božieho požehnania, lásky, pokoja, radosti a dobrej vôle.