Zápis z podujatia Zázrivské halušky 2017

Obecný úrad Zázrivá v spolupráci so Syrexom, usporiadal dňa 24.6.2017 Zázrivské halušky 2017. Hlavnou časťou tohto podujatia bola súťaž vo varení a jedení halušiek. Do súťaže sa nám prihlásilo 9 súťažných družstiev. Priebeh tejto súťaže nám moderoval zabávač Štefan Hruštínec, ktorý mal po súťaži aj koncert so svojou skupinou. Medzi jednotlivými súťažnými kolami mali vystúpenia rôzne Fsk a súbory. Na podujatí sa predstavil DFS Zázrivček a ĽH Zázrivá, Fsk Nižná Ves a ĽH Gýmeš. Večer mala koncert aj skupina Aya. Ozvučenie  podujatia nám robil pán Trumwalter so synom a do rána hrala skupina Rebeka.

Sprievodným programom bolo 10 remeselníkov a včelárske minimúzeum. Počas podujatia sa predávala  tombola, ktorej výťažok išiel do Špeciálnej základnej školy pre žiakov s telesným postihnutím.

Chcela by som sa poďakovať všetkým účinkujúcim a remeselníkom za ich účasť  a dobrovoľníkom za pomoc pri podujatí.

Vyhodnotenie súťaže:
1. miesto Syrex
2. miesto Furmani
3. miesto Fsk Kýčera

Súťaže sa zúčastnili aj tieto súťažné tímy:
Bicyklisti
Futbalisti
Mlynisko
Spojená škola
Haluška
Kvaky

Vyhodnotenie súťaže detí v jedení halušiek na čas:
1. miesto Matias Trnkócy
2. miesto Beáta Gašparíková
3. miesto Timea Makovická