Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 08.12.2022

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 08.12.2022 na stiahnutie vo forme PDF

Uznesenia zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 08.12.2022 na stiahnutie vo forme PDF