Zápisnica a Uznesenia zo zasadnutia OZ v Zázrivej zo dňa 09.12.2021

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 09.12.2021 o 16:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej.

Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 09.12.2021, č. 74-104/2021.