ZÁPISNICA A UZNESENIE ZO DŇA 26.09.2019

zazriva

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 26.09.2019 o 16:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej.

Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 26.09.2019, č. 25-41 2019.