ZÁPISNICA ZO DŇA 09.06.2017 A UZNESENIE 2-2017

zazriva

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 09.06.2017 o 15:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej.

Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 09.06.2017, č. 2-2017.

ZD2017