ZÁPISNICA ZO DŇA 18.07.2017 A UZNESENIE 3-2017

zazriva

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 18.07.2017 o 15:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej.

Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 18.07.2017, č. 3-2017.

ZD2017