Zápisnica zo dňa 8-12-2016 a Uznesenie 4-2016

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 08.12.2016 o 15:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej.

Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 08. 12. 2016, č. 4-2016.

vi