Zázrivské dni 2015

Zázrivské dni 2014

Zázrivské dni sú kultúrno-spoločenskou udalosťou obce Zázrivá s niekoľkoročnou tradíciou. Je to dvojdňová prezentácia tradícií, remesiel, folklóru a hudby regiónu. Najzaujímavejšou časťou Zázrivských dní je prezentácia výroby tradičných zázrivských korbáčikov, spojená so súťažami v ich výrobe. Novým prvkom  je nedeľný sprievod krojovaných, a ich sčítanie spojené so zápisom do kroniky. Zázrivské dni 2015 sa uskutočnia v dňoch 18.-19.7.2015

Zázrivské dni 2015

SOBOTA
8:00 hod.  – Ranná sv. omša
12:00 hod. – súťaž v pílení dreva (Urbár Zázrivá)
14:30 hod. – Zázrivá, Zázrivá, nad Zázrivuof tôňä, tá naša Zázrivá korbáčikom voňä“ (Fsk Kýčera zo Zázrivej), súťaž v ťahaní  korbáčikov, v pletení  korbáčikov, súťaž o najlepší syrový výrobok, súťaž v pití žinčice a súťaž v jedení  korbáčikov
18:30 hod. – Kočovné divadlo Drak

Koncerty skupín:
20:00 hod. – Denebolis
21:30 hod. – Ďurica
23:00 hod. – Ľudová zábava a pálenie vatry  (hrá skupina – Rebeka)

Sprievodný program
Ľudové remeslá, Otvorenie Včelárskeho minimúzea – Miroslav Macek, ZO SZCH Zázrivá-výstava drobných chovateľov, výstava Štefana Prílepku gazdovské dvory  (poľovnícky, tesársky, Fsk Kýčera…),  koliba – košiar, ovce, atrakcie.

NEDEĽA
13:00 hod. – Slávnostná svätá omša v rímskokatolíckom kostole v Zázrivej
14:00 hod. – Ľudový sprievod, vystúpenie DFS Zázrivček „Kolo nás ?!“ sčítanie krojovaných

Slávnostný program
15:00 hod. – Slávnostné zahájenie starostom obce
15.10 hod. – Vyhlásenie sčítania krojovaných
15:15 hod. – „Pod Rozsutcom žijem“ ( Fsk Kýčera zo Zázrivej )
16:00 hod. – Dehova hudba- Poľsko
16:30 hod. – Dfsk Lúžňan
17:00 hod. – Traky
18:00 hod. – Fsk Nižná Ves
19:30 hod. – Družina
21:00 hod. – Kroky Michala Davida

kroky michala davida

Sprievodný program
Ľudové remeslá, Včelárske minimúzeum – Miroslav Macek ZO SZCH Zázrivá-výstava drobných chovateľov, výstava Štefana Prílepku, gazdovské dvory ( poľovnícky, tesársky, Fsk Kýčera…), koliba – košiar, ovce, atrakcie.

V dňoch 18. – 19. júla 2015 ako súčasť Zázrivských dní sa uskutoční 4. ročník výstavy drobných zvierat v Zázrivej.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Podujatie s podporou Žilinského samosprávneho kraja


Zázrivské dni 2014

Zázrivské dni 2014

Fotografie z predchádzajúceho ročníkov tu:

Otvorenie Včelárskeho minimúzea – Miroslav Macek