Zázrivské dni 2016

Zázrivské dni 2014

Zázrivské dni sú kultúrno-spoločenskou udalosťou obce Zázrivá s niekoľkoročnou tradíciou. Je to dvojdňová prezentácia tradícií, remesiel, folklóru a hudby regiónu. Najzaujímavejšou časťou Zázrivských dní je prezentácia výroby tradičných zázrivských korbáčikov, spojená so súťažami v ich výrobe. Novým prvkom je nedeľný sprievod krojovaných, a ich sčítanie spojené so zápisom do kroniky. Zázrivské dni 2016 sa uskutočnia v dňoch 23. 7. –  24. 7. 2016

Zázrivské dni 2016

SOBOTA
8:00 hod. Ranná sv. omša
12:00 hod. súťaž v pílení dreva (Urbár Zázrivá)
14:30 hod. „Zázrivá, Zázrivá, nad Zázrivuof tôňä, tá naša Zázrivá korbáčikom voňä“ (Fsk Kýčera zo Zázrivej) súťaž v ťahaní  korbáčikov, v pletení  korbáčikov, súťaž o najlepší syrový výrobok, súťaž v pití žinčice a súťaž v jedení  korbáčikov
18:30 hod. FS Kysučan
19:30 hod. Heligonkári spod Choča

Koncerty skupín:
20:00 hod. All Against Nothing
21:30 hod. Arzén
23:00 hod. Ľudová zábava a pálenie vatry  (hrá skupina – Rebeka)

Sprievodný program
Ľudové remeslá, ZO SZCH Zázrivá-výstava drobných chovateľov,Výstava výtvarných prác Kataríny Ligasovej, Včelárske minimúzeum, výstava Štefana Prílepku gazdovské dvory  (poľovnícky, tesársky, Fsk Kýčera…),  koliba – košiar, ovce, atrakcie.

NEDEĽA
13:00 hod. Slávnostná svätá omša v rímskokatolíckom kostole v Zázrivej
14:00 hod. Ľudový sprievod, vystúpenie DFS Zázrivček „Kolo nás ?!“ sčítanie krojovaných

Slávnostný program
15:00 hod.      Slávnostné zahájenie starostom obce
15.10 hod       Vyhlásenie sčítania krojovaných
15:15 hod.      „Pod Rozsutcom žijem“ ( Fsk Kýčera zo Zázrivej )
16:00 hod.      FS Goral zo Suchej Hory
17:00 hod.      FS Mutňanka z Mútneho
18:00 hod.      FS Hermanovčan
19:00 hod.      FS Trnkári
19:30 hod.      skupina Bravo
20:30 hod.      OLDIES PARTY – DJ Sandy

Sprievodný program
Ľudové remeslá, , ZO SZCH Zázrivá-výstava drobných chovateľov, Včelárske minimúzeum, Výstava výtvarných prác Kataríny Ligasovej,  výstava Štefana Prílepku, gazdovské dvory ( poľovnícky, tesársky, Fsk Kýčera…), koliba – košiar, ovce, atrakcie.

V dňoch 23. 7. –  24. 7. 2016 ako súčasť Zázrivských dní sa uskutoční 5. ročník výstavy drobných zvierat v Zázrivej.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Podujatie s podporou Žilinského samosprávneho kraja


Zázrivské dni 2014

Zázrivské dni 2014

Otvorenie Včelárskeho minimúzea – Miroslav Macek