Zázrivské dni 2017

Plagat ZD2017
Zázrivské dni 22.-23.7.2017 sú kultúrno-spoločenskou udalosťou obce Zázrivá s niekoľkoročnou tradíciou. Je to dvojdňová prezentácia tradícií, remesiel, folklóru a hudby regiónu. Najzaujímavejšou časťou Zázrivských dní je prezentácia výroby tradičných zázrivských korbáčikov, spojená so súťažami v ich výrobe.Pútavým prvkom  je aj nedeľný sprievod krojovaných, a ich sčítanie spojené so zápisom do kroniky.

ZÁZRIVSKÉ DNI 22. 7. – 23. 7. 2017

SOBOTA
12:00 hod. súťaž v pílení dreva
14:30 hod. „Zázrivá, Zázrivá, nad Zázrivuof tôňä, tá naša Zázrivá korbáčikom voňä“
súťaž v ťahaní korbáčikov, v pletení korbáčikov, súťaž o najlepší syrový výrobok, súťaž v pití žinčice a súťaž v jedení korbáčikov
19:30 hod. FS Frivalzanka

Koncerty skupín:
20:30 hod. Bod Omylu
21:30 hod. Arzén
23:00 hod. Rebeka – ľudová zábava a pálenie vatry

Sprievodný program
Ľudové remeslá, ZO SZCH Zázrivá-výstava drobných chovateľov, Včelárske minimúzeum, gazdovské dvory (poľovnícky, tesársky, Fsk Kýčera…), Lezecká stena, atrakcie.

NEDEĽA
13:00 hod. Slávnostná svätá omša v rímskokatolíckom kostole v Zázrivej
14:00 hod. ľudový sprievod, vystúpenie DFS Zázrivček a ĽH Zázrivá „Kolo nás ?!“ sčítanie
krojovaných

Slávnostný program
15:00 hod. Slávnostné zahájenie starostom obce
15.10 hod Vyhlásenie sčítania krojovaných
15:15 hod. „ Na salaši “
16:00 hod. FS Frankovčan z Kežmarku
17:00 hod. FS Jánošík
17:30 hod. Lučanskí hudci
18:00 hod. kapela Eminent
19:00 hod. ĽH Prešovčan
20:00 hod. OLDIES PARTY – DJ Sandy

Sprievodný program
Ľudové remeslá, , ZO SZCH Zázrivá-výstava drobných chovateľov, Včelárske minimúzeum, gazdovské dvory ( poľovnícky, tesársky, Fsk Kýčera…), Lezecká stena, atrakcie.

Podujatie bolo vykonaná s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja

ZD-zps

ZD2017

Podujatie bolo spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja