Počet vysťahovalcov zo Zázrivej

Počet vysťahovalcov zo Zázrivej (aj z celej Oravy) nebolo možné donedávna zistiť. Nezachovala sa evidencia vydaných pasov pred rokom 1914, žiadosti o vydanie pasu sú nekompletné, náhodne roztrúsené v archíve župy. Tiež sa neviedla evidencia vysťahovalcov do Ameriky. Okrem toho veľa ľudí odchádzalo do Ameriky bez pasu, „na čierno“ mimo evidenciu. Župní úradníci odhadovali, že takto vycestovala veľká časť vysťahovalcov, proti čomu sa robili aj neúspešné policajné opatrenia. Preto je v monografii o Zázrivej stať o vysťahovalectve napísaná len všeobecne, niekoľkými vetami, bez konkrétnych údajov. Je to biele miesto v dejinách obce
V župnom archíve sa zachovali menné zoznamy vysťahovalcov do Ameriky z jednotlivých obcí v dobe od r 1875 do októbra 1901, ktoré na príkaz župana vypracovali richtári a obvodní notári. Tieto zoznamy výborne doplňujú americké pramene, pretože uvádzajú aj vysťahovalcov zo Zázrivej pred rokom 1892, ktorí v sprístupnenej americkej evidencii nie sú. V zozname nie sú uvedené podrobnejšie informácie, iba meno a priezvisko písané maďarským pravopisom.

Richtárov zoznam vysťahovalcov zo Zázrivej do Ameriky od r. 1875 do októbra 1901

Richtárov zoznam vysťahovalcov zo Zázrivej do Ameriky od r. 1875 do októbra 1901

Americké úrady umožnili prístup do evidencie prisťahovalcov Imigračného úradu na Ellis Islande v New Yorku, ktorým prešli všetci prisťahovalci v rokoch 1892 – 1924. To bola doba v ktorej vy-cestovala veľká väčšina emigrantov zo Zázrivej. Vyhľadávanie sťažovalo, že mená a názvy boli písané maďarským pravopisom a pri prepisovaní do evidencie americkí  imigrační úradníci ešte viac skresľovali slovenské mená. Napriek uvedeným problémom nám to umožnilo podľa mena a miesta pôvodného pobytu vyhľadať 60 vysťahovalcov do USA a z richtárovho zoznamu 21 vysťahovalcov; spolu 81 emigrantov zo Zázrivej. V zozname sú všetci ktorí pristáli pri brehoch Ameriky; s pasom alebo bez neho. V tabuľke uvádzam všetky údaje ktoré sú v evidencii. Mená a názvy uvádzam tak ako sú v origináli.

 

Zázrivský mládenci

Zázrivský mládenci