VZN 2009

Názov
VZN 08-02-2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
VZN 16-01-2009 o vyhradení miesta na umiestňovanie volebných plagátov politických subjektov vo volebnej kampani pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2009.
VZN 06-06-2009 o podmienkach určovania a vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Zázrivá
VZN 07-19-2009 daň z nehnuteľností o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností
VZN 05-11-2009 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní okrem dane z nehnuteľností na území obce Zázrivá