VZN 2017

Názov
Dodatok č.2 k VZN 20-02-2015 o určení výšky dotácie pre MŠ a školské zariadenia
VZN 22-01-2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb a bezpečnostná politika prevádzkarne IOM